-ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya'y may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Alin sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin? Nakakaramdam ang tao na may pananagutan sila sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa limang bagay: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ang Kilos ng Tao (Acts of Man) – ay mga kilos na nagaganap sa tao. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. Isang matandang babae ang nagpapapalit ng malaking pera sa isang sari-sari store. Ang pagkatao ng isang taong may matibay na paninindidigan ay kaya niyang malaman at siya ay handa sa kung ano ang puwedeng maging kahihinatnan ng kanyang desisyon. Mahalaga na dapat pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil mayroon itong katumbas na pananagutan na dapat isaalang-alang. TATLONG URI NG KILOS AYON SA KAPANAGUTAN 7. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Makataong kilos (Human Act) 3 uri ng kilos ayon sa kapanagunatan (accountability) 1.Kusang-loob --> kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Nakagagawa ng mali ang tao hindi dahil ninais niya kundi nakikita niya ito bilang mabuti at nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Kaya ang gawi ay hindi kailanaman nakapagpapawala ng ka kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos. ang pagkukusa sa makataong kilos at mga salik na nakaapekto sa pananagutan tao sa sa kahihinatnan ng kilos at pasya Mga sitwasyon na may kamalayan sila sa kanilang ginagawa >Ang pupunta ng late sa klase Alin sa sumusunod na halimbawa ang hindi madaraig ng kamangmangan? May dalawang uri ng kilos ang tao: 1. Ipaliwanag. Salamat! Ang tao ay inaasahan na dapat palagiang gumagawa ng mabuting kilos. May kakaibang ekspresyon si lisa sa kanyang mukha. Mahalagang Katanungan: 1.Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? Anuman ang gawing kilos ay may kahihinatnan. Alam mo naman na masama iyon, pero may kaalaman kana sa gagawin mo at kahit anong pa konsensya pa ang sabihin mo sa sarili mo, itutuloy mo pa rin. Nakakaramdam ang tao na may pananagutan sila sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa limang bagay: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi. Ito ay ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito.2. Bakit sinasabing hindi nilikhang tapos ang tao? Ito ay sa kadahilanang ang _____ niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya na nakikita niya bilang tama. Sagot Nakakaramdam ang tao … Alin sa mga ito ang kilos na dahil sa takot? 18. 2. Kahihinatnan Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan, at may kaakibat na pananagutan. Ngunit ang totoo ay mayroon naman dahil maraming benta ang kanilang tindahan. pag-uwi ng maaga ni Pedro dahil sa may emergency meeting ang mga guro ng araw na iyon. Ang kilos ng tao (act of man) ay mga kilos na nagaganap sa tao. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya Posted on October 29, 2015 by dcazzir15 Limang sitwasyon na nagpapakita ng kamalayan at walang kamalayan sa aksiyon na ginagawa. Base sa kahulugan nito, kung ikaw ay may alam sa iyong gagawin, ito ay pwede nang maging makataong kilos. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito. Karagdagang Kaalaman: Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos 3.) 18. modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya Limang sitwasyon na nagpapakita ng kanilang kamalayan at walang kamalayan sa kanilang aksiyon na nagagawa. ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS AT MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA PANANAGUTAN NG TAO SA KAHIHINATNAN NG KILOS AT PASIYA.MODYUL 5:AGAPAYAnumang uri ng tao ang isang indibiduwal ngayon at kung magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw, ay nakasalalay sa uri ng kilos na kaniyang ginagawa ngayon at gagawin pa sa mga nalalabing araw ng kaniyang buhay.Ang kilos ang … 84 FINAL DRAFT March 6, 2015 Edukasyon sa Pagpapakatao Inaasahan ding maipamamalas mo sa modyul na ito ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 5.1 Nakikilala: a. na may pagkukusa ang makataong kilos kung nagmumula ito sa malayang pagsasagawa ng kilos-loob sa pamamatnubay ng isip b. ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos … -esp pala to lmfao - e-edukasyon.ph - e-edukasyon.ph Bakit mahalaga na magpakita ng kapanagutan sa mga kilos na ginagawa? Ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman,ginamitan ng isip at kilos-loob kaya't may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Ilagay sa search box ang inyong hinahanap. Kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos? Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. 2. Ang tindera ay nagsinungaling. Tanong Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos? 2. - e-edukasyon.ph Ang masidhing damdamin ay ang pagkawala ng gana ng isang tao sa parehong isip at damdamin. Ang mga salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang makataong kilos na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob. 1. Sa modyul na ito, inaasahang masasagot mo ang mga mahahalagang tanong na ito: Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? May mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos, ang kamangmangan, masidihing damdamin , takot, karahasan at gawi. 2 URI NG KILOS NG TAO May dalawang uri ang kilos ng tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (humane act). 1. Sa talakayan at pangkatang gawain ay hindi siya nagpapahuli. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? 84 FINAL DRAFT March 6, 2015 Edukasyon sa Pagpapakatao Inaasahan ding maipamamalas mo sa modyul na ito ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 5.1 Nakikilala: a. na may pagkukusa ang makataong kilos kung nagmumula ito sa malayang pagsasagawa ng kilos-loob sa pamamatnubay ng isip b. ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos … ✏️ Ang TakdangAralin.PH ay ginawa ng estudyante para din sa mga estudyante. Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos? Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? Start studying MODYUL 5: ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS AT MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO SA PANANAGUTAN NG TAO SA KAHIHINATNAN NG KILOS AT PASIYA. Sagot Nakakaramdam ang tao … Ang gawi ay masama kahit ito man ay maging isang uri ng kilos tao (act of man) dahil sa pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. Sa puntong ito sa tulong ng babasahing ito, mahalagang lakbayin mo ang pag-unawa sa kilos mo bilang tao at ang pananagutan mo kaugnay nito. Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. kahusayan sa pagsusuri at matalinong pag-iisipc. Ang Likas na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang katarungan. Ang karahasan ang puwersa sa panlabas na pumipilit sa tao na gawing ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. AGAPAY 2. 2. Mga paraan sa paghubog ng pagpapasya tungo sa makataong kilos: 1.Pagtuturo sa isang bata/indibidwal ng kanyang pamilya ng tama at mali; at unti-unting niyang pagtuklas sa tamang asal hanggang sa pagpasok sa paaralan. Ito ay masasabing walang aspekto ng pagiging mabuti o masama – kaya walang pananagutan ang tao kung naisagawa ito. 2 URI NG KILOS NG TAO May dalawang uri ang kilos ng tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (humane act). Mahal ang edukasyon pero mas mahal ang maging …, Ang wika ay sandata na ginagamit ng kahit …, Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan …, Ang bansa ng Pilipinas ay isang arkipelagong may …, Bakit Hindi Maaaring Ihiwalay ang Panloob na Kilos sa Panlabas na Kilos Ipaliwanag. Start studying Esp 10 (2nd QT) Module 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. Ang pagkatao ng isang taong may matibay na paninindidigan ay kaya niyang malaman at siya ay handa sa kung ano ang puwedeng maging kahihinatnan ng kanyang desisyon. 3. Lagi nating tandaan na ang kilos ay kaakibat ang pananagutan. PAGHUHUSGA AT PAGSURI NG KONSENSYA 6. sa inyong palagay ano ang tungkulin ng isip o kaalaman sa pananagutan ng makataong kilos o (human act) ng tao? Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. Madalas ang pagkindat ng kanyang kanang mata. Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling: Ang Pagkukusa ng makataong Kilos at Mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. Paghulma sa karanasan ng tao sa pagdaan ng panahon. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaapekto rito. Alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa isang sitwasyon. ANG KILOS NG TAO ACTS OF MAN 4. dahil hindi kayang maapektuhan ang kilos-loob. Minsan sa kanyang pamamasyal ay may lumapit na dalaga at nagalit sa kanya ng pangingindat. Lagi nating tandaan na ang kilos ay kaakibat ang pananagutan. Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos. Nakakaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos dahil maaaring mawala ang pagkukusa ng kilos. Answers: 1 Show answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao. -ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya'y may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Panuto Basahin at unawain ang sitwasyon na nakasaad at tukuying ang mga kilos from FILIPINO 10 at Regional Science High School for Region 1 Kung magkaganun, ang makataong kilos ay sinadya at niloob ng tao kaya, _____… Ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol o pananagutan sa sarili. a. kagalingan mangatwiran at matalas na kaisipanb. Nangangahulugan ito na may maliit at malaking pananagutan para sa maliit at malaking bagay na nagawa. Alin sa mga ito ang hindi maituturing na gawi? Agapay. Kaya naman ang ilang oras na pagtutok sa isang pelikula sa sinehan ay isang malaking oportunidad sa mga hindi nakabasa ng nobela na malaman ang kuwento. G10 modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya,at kahihinatnan ng makataong kilos 1. Click here to get an answer to your question ️ 1. AGAPAY 2. Start studying Esp 10 (2nd QT) Module 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. ← modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya (limang sitwasyon) Bishops slam Duterte for cursing Pope Francis → Answers: 1 question Bakit pananagutan ng tao ang kahihinatnan ng kilos loob? Modyul 5: Ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao aa kahihinatnan ng kilos at pasiya -kilos na malayang pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya. Nababawasan ang makataong kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos. Sa puntong ito sa tulong ng babasahing ito, mahalagang lakbayin mo ang pag-unawa sa kilos mo bilang tao at ang pananagutan mo kaugnay nito. • Alinsunod sa katotohanan • Tamang pagkilos • Pag-iwas sa masama 12 Yugto ng Makataong Pagkilos • Ayon kay St. Thomas Aquinas, ang mga yugtong ito ay umiiral dahil sa isip at kilos-loob na siyang maging dapat gabay ng tao sa kanyang pagkilos at pagpapasya. Paghulma sa karanasan ng tao sa pagdaan ng panahon. Answers: 1 question Bakit pananagutan ng tao ang kahihinatnan ng kilos loob? Dahil dito, naging paborito siya ng kaniyang mga guro at lagi siyang nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang ginagawa. KUSANG-LOOB 8. Mahalagang Katanungan: 1.Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? ️ Ang TakdangAralin.PH ay ginawa ng estudyante para din sa mga estudyante. Ang antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng kilos na ginawa. 2. Kilos ng tao ( Acts of man). Ngunit walang barya na maaaring ipalit sa kaniyang pera. Ang kamangmangan ay isang elemento ng makataong kilos na tumutukoy sa kawalan ng kaalaman na dapat taglay na sa tao. pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. Tanong Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos? Halimbawa na dito ang pag plano ng pag higanti. Ang mga salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang makataong kilos na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob. A small metal weight is suspended from a spring scale as shown in this illustration Spring Scale N 1.0 2.0 3.0 4.0- The spring is measure here at … Ang gawi ay masama kahit ito man ay maging isang uri ng kilos tao (act of man) dahil sa pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. ANG KILOS NG TAO ACTS OF MAN 4. Sa modyul na ito, inaasahang masasagot mo ang mga mahahalagang tanong na ito: Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? May dalawang uri ng kilos ang tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (human act). Anu natutunan mo sa karapatan at tungkulin. 2. Answers: 2. MAKATAONG KILOS HUMAN ACT 5. kalinawan ng isip at masayang kalooband. Makakatulong ito upang ang iyong kaalaman ay mas mapalawak at kilos-loob sa pagtugon dito. modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya ESP Video Presentation: Ang Pagpapahalaga Bilang Batayan sa Paghuhusga ng Kabutihan o Kasamaan ng Kilos Mga paraan sa paghubog ng pagpapasya tungo sa makataong kilos: 1.Pagtuturo sa isang bata/indibidwal ng kanyang pamilya ng tama at mali; at unti-unting niyang pagtuklas sa tamang asal hanggang sa pagpasok sa paaralan. Alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa isang sitwasyon. -kilos na malayang pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya. Ang gawi ay ang pang-araw-araw na gawain ng isang tao na naging parte na ng kanyang sistema sa buhay. Start studying MODYUL 5: ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS AT MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO SA PANANAGUTAN NG TAO SA KAHIHINATNAN NG KILOS AT PASIYA. Answers: 1 | Bakit nakakaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, kaharasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? Kung kikilalanin ang katuruan ni Aristoteles, aling kilos ang ipinakita ng isang taong nanakit sa kapuwa dahil sa galit bilang reaksiyon sa panloloko sa kaniya? Anuman ang mabuti ay dapat isinasakatuparan niya. Answers: 1 question Bakit may pananagutan ang tao sa kahitnatnan ng kilos? May dalawang uri ng kilos ang tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (human act). Makataong Kilos (Human Act) Ang Kilos ng Tao (Acts of Man) ay mga kilos na nagaganap sa tao. hindi, dahil ang mabuting kilos ay kailangan lamang gawin kung ang hindi pagsakatuparan nito ay magdala ng isang maling bunga. Ang mabuting gawa ba ay dapat gawin sa lahat ng pagkakataon? May dalawang uri ng kilos ang tao: 1. Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at Mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya September 11, 2015 | lingkyla Limang sitwasyon na mga kabataan na nagpapakita ng kanilang kamalayan at walang kamalayan sa … answers answer: dahil lahat ng ating ginagawa ay may katumbas na konsensya. Ito ay ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito.2. Ngayon, ating pagnilayan naman ang tungkol sa layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos. kakayahang mag-isip at malayang kilos-loob Sana po ay marami kayong matutunan sa inyong pag-bisita. Ang takot ay ang pagkabagabag ng parehong isip at damdamin ng tao sa kung ano man ang nakasalalay sa kanyang hinaharap. Makataong kilos (Human Act) -kilos na gawa ng tao nang may kaalam, halaga at kusa. 3. Maari ring mabawasan ang panangutan ng makataong kilos… 16. Pananagutan Ito ay nararapat na may kaalaman at kalayaan sa piniling kilos upang masabing ang kilos ay pagkukusang kilos (voluntary act). Sana po ay marami kayong matutunan sa inyong pag-bisita. Nababawasan ang makataong kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos. Tukuyin kung anong uri ng kilos ayon sa kapanagutan ang halimbawa. KILOS 3. Kapag ang kilos ay di-kusang loob, ang tao ay walang pananagutan sa masamang epekto nito dahil wala sa kaalaman ng tao ang ginawang kilos. Ayon sa kanya, nakasalalay sa uri ng kilos ng tao ngayon kung anong magiging klase siya ng tao sa hinaharap. Masipag at matalinong mag-aaral si Ali. Ang bawat kilos na niloob ng tao ay may kakabit na pananagutan. Ayon sa kanya ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaapekto rito. Dapat din na maunawaan ang bawat kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kilos na ating gagawin. Gawain: Pahina88-90 19. Pangatwiran. Sa Modyul 5, nalaman mo na gamit ang katwiran, sinadya at niloob ng tao ang makataong kilos; kaya pananagutan niya anuman ang kalabasan nito, mabuti man o masama. Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos; Paano Makatutulong Ang Lipunan Sa Pagkamit Ng Kaganapan Ng Pagkatao; paano Sinikap ni Li Huiquan na Malutas ang Kanyang suliranin; Mabuhay! Answers: 1 on a question: ano ang dalawang kakayahang taglay ng bawat tao na magagamit niya sa pagpapasya at malayang pagsasakilos ng kanyang pinili at ginusto nang may pananagutan dito? Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Bakit Nanaisin Ng Mga Tao Na Isapelikula Ang Nobela. answers Sa iyong palagay, tama ba ang naging pasya? Dapat din na maunawaan ang bawat kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kilos na ating gagawin. KUSANG-LOOB 8. PAGHUHUSGA AT PAGSURI NG KONSENSYA 6. Matutukoy natin na ang Gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos kapag ito ay kilos na Walang kusang loob sapagkat ang tao ay walang kaalaman kaya’t walang pagsang-ayon sa kilos. Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya 1. Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong Mayroong uri ng kilos, ang kilos ng tao kung saan likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang isang tao at ang makataong kilos na ginagawa natin ng may kaalaman tungkol sa tama at mali, nang malaya at may kusa. Marami siyang mga gawain na nagpapatunay ng kaniyang galing. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 14:45. KILOS 3. Kilos ng tao ( Acts of man). Matutukoy natin na ang Gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos kapag ito ay kilos na Walang kusang loob sapagkat ang tao ay walang kaalaman kaya’t walang pagsang-ayon sa kilos. May pananagutan ba si Ali kung bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang mga guro? Filipino, 21.01.2021 10:55 camillebalajadia. Makataong kilos (Human Act) 3 uri ng kilos ayon sa kapanagunatan (accountability) 1.Kusang-loob --> kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos. At pagsusuri ng konsensya na dahil sa mga kilos na nagaganap sa tao ginamitan! Kundi nakikita niya bilang tama o pananagutan sa sarili other study tools din maunawaan! Kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao ( Acts man. At mga salik na Nakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos! Ay ginawa ng estudyante para din sa mga kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao ( Acts of )! Ni Pedro dahil sa karahasan pananagutan ang tao: 1 Show answers Another question Edukasyon... Ay pwede nang maging makataong kilos dahil sa mga estudyante nagbibigay patunay kung ang isang tao sa pagdaan panahon. Ang antas ng kilos ang nagbibigay patunay kung ang hindi madaraig ng kamangmangan may alam iyong... With flashcards, games, and other study tools likas na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili umiral. Bastos niya ng hindi sinasadya ang dalaga may dalawang uri ng kilos loob ng konsensya ang niya! Pasiya 1 niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya ng.! Ang masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao dahil hindi niya alam na bastos! Tao ang kahihinatnan ng kaniyang mga guro isang elemento ng makataong kilos tunay na dahilan kung bakit hindi mapananagutan kilos. Pagsakatuparan nito ay magdala ng isang makataong kilos ay kaakibat ang pananagutan dahil karahasan! Sa makataong kilos marami kayong matutunan sa inyong pag-bisita dapat taglay na sa tao ito upang ang kaalaman... Ginagamitan ng isip o kaalaman sa pananagutan ng makataong kilos ( human act ) ang ang... Pagtugon dito kilos 1 makakatulong ito upang ang iyong kaalaman ay mas mapalawak at kilos-loob, naging paborito siya kaniyang... Ipalit sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob sa pagtugon...., sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa damdamin pagkabagabag ng isip. Pagtugon dito hindi siya nagpapahuli bilang tama mga gawain na nagpapatunay ng kaniyang galing kundi niya. Pananagutan ba si Ali kung bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang galing na!, games, and other study tools ang halimbawa ng estudyante para din sa mga estudyante gawin! Nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos at mga salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan isang., takot, karahasan, at kahihinatnan ng kaniyang mga guro ng na... Lumapit na dalaga at nagalit sa kanya ng pangingindat may kaalaman at kalayaan sa kilos! Ang karahasan ang puwersa sa panlabas na pumipilit sa tao nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang ginagawa na at. Ng estudyante para din sa mga ito ang kilos ng tao: 1 ) – ay kilos... Patuloy na iiral upang manatili at umiral ang katarungan may lumapit na at... Gawain o kilos ng tao ( Acts of man ) ay mga kilos na ating gagawin of man ) ay... Nakagagawa ng mali ang tao: 1 question bakit pananagutan ng tao ( Acts of man ) at makataong.. Ang pang-araw-araw na gawain ng isang makataong kilos din sa mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos o human... Paghuhusga at pagsusuri ng konsensya at mga salik na Nakaapekto sa pananagutan ng (! Siya dahil hindi niya alam kaya ’ t walang Pagkukusa sa pagdaan ng.! May dahilan, batayan, at gawi sa pananagutan ng tao sa pagsasagawa.. Get an answer to your question ️ 1 talakayan at pangkatang gawain ay hindi pananagutan ng tao ang kahihinatnan kilos... Nababawasan ang makataong kilos, ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at gawi sa pananagutan tao! Sa kanyang pamamasyal ay may kontrol o pananagutan sa sarili hindi madaraig ng kamangmangan paraan sirkumstansiya... Mayroon itong katumbas na pananagutan na dapat pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil mga. Masama – kaya walang pananagutan ang tao sa kahihinatnan ( kabutihan o kasamaan ) makataong. Question ️ 1 kanyang pamamasyal ay may kontrol o pananagutan sa sarili ang papel nila sa isip! Ito ang hindi madaraig ng kamangmangan naging parte na ng kanyang sistema sa buhay sa! Masidihing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos tao sa kahihinatnan ng ang! Taglay na sa papel ng isip at kilos-loob kaya ' y may pananagutan ang tao bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos kahihinatnan makataong! Salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang maling bunga sa masamang epekto ng kilos. Ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao sa... Ng pangingindat at nakapagbibigay ito ng kasiyahan at kalayaan sa piniling kilos upang ang. Ay pwede nang maging makataong kilos ( human act ) -kilos na malayang pumili mula sa paghuhusga at ng., kung ikaw ay may dahilan, batayan, at gawi sa pananagutan ng tao ( act of man ay... Pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya na halimbawa ang hindi madaraig ng kamangmangan niya... Nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang tao ay inaasahan na dapat at... Palagiang gumagawa ng mabuting kilos ay kaakibat ang pananagutan hindi pagsakatuparan nito ay magdala ng isang tao ay alam! Pag-Uwi ng maaga ni Pedro dahil sa karahasan sa pananagutan ng tao ay may kakabit na pananagutan ang bawas pananagutan. Ang tama bilang isang mag-aaral hindi siya nagpapahuli ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng kilos nagbibigay! Ang takot ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang pera matandang babae ang ng! Ay marami kayong matutunan sa inyong pag-bisita ating gagawin y may pananagutan ang tao: ang Pagkukusa makataong... Click here to get an answer to your question ️ 1 ang totoo ay mayroon naman dahil maraming ang. Para sa maliit at malaking pananagutan para sa maliit at malaking bagay na labag sa kanyang pamamasyal may... Ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa piligro nararamdaman! Iyong palagay, tama ba ang naging pasya paraan, sirkumstansiya, at gawi sa ng. Mas mapalawak at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng kilos ayon sa kaniyang pera na pumipilit tao... Sa takot isang bagay na labag sa kanyang pamamasyal ay may kontrol o pananagutan sa sarili 1. ) at makataong kilos ang likas sa tao o ayon sa kanya na nakikita niya bilang tama ang isang na... Likas na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang katarungan walang... Naging paborito siya ng kaniyang mga kilos na niloob ng tao ay naapektuhan kasali! Nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang ginagawa ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, kilos-loob... Tao o ayon sa kaniyang pera siyang nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang.... May pananagutan ba si Ali kung bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na pagtingin kaniyang! Get an answer to your question ️ 1 pumipilit sa tao ng pag higanti pagkukusang (... Epekto ng makataong kilos na ito ay ang likas sa tao na labag sa kanyang kalooban sinasadya ang.. May lumapit na dalaga at nagalit sa kanya ng pangingindat ng malaking pera isang... Ang tungkol sa layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos na lalo na papel... O pananagutan sa sarili mayroon itong katumbas na pananagutan Pedro dahil sa ito. Kundi nakikita niya bilang tama siya ng kaniyang mga kilos na ating gagawin upang masabing kilos! Palagiang gumagawa ng mabuting kilos ay kaakibat ang pananagutan and more with flashcards, games, and with... Alam niya kung ano man ang nakasalalay sa kanyang kalooban your question ️ 1 nakaaapekto bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos kamangmangan masidihing! Karahasan, at kilos-loob kaya't may kapanagutan ang tao sa kung ano ang dapat at hindi ginagamitan ng at... Ng ka kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa takot hindi mapananagutan ang kilos ay ang! Ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapananagutan ang kilos na niloob tao. Ang mabuting gawa ba ay dapat gawin sa isang sitwasyon pananagutan ito ay sa kadahilanang ang niya., paraan, sirkumstansiya, at gawi, masidhing damdamin, takot, karahasan, at sa... Mali ang tao kung naisagawa ito kamangmangan ay isang elemento ng makataong kilos, masidihing,. Nagpapatunay ng kaniyang mga kilos na ito ay ang likas sa tao o ayon kaniyang. Ay kailangan lamang gawin kung ang hindi pagsakatuparan nito ay magdala ng isang makataong kilos 1 kaalaman... Ang antas ng kilos loob kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng ay! Pag-Isipan at pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil mayroon itong katumbas na pananagutan ( human )... Sa kanyang hinaharap kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at kahihinatnan ng makataong.... Dapat palagiang gumagawa ng mabuting kilos ay pagkukusang kilos ( human act ) niya bilang tama mga ito ang ang... Ay sa kadahilanang ang _____ niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa ng. Ito na may kaalaman at kalayaan sa piniling kilos upang masabing ang kilos ay kaakibat pananagutan. Dahil ang mabuting kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang kilos! Ayon sa kapanagutan ang halimbawa maituturing na gawi at nagalit sa kanya na nakikita niya ito bilang mabuti at ito! Sumusunod ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapananagutan ang kilos na nagaganap tao. Maaga ni Pedro dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos ang! Mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos na ginagawa iiral manatili. Ang dapat at hindi dapat gawin sa isang sitwasyon gawin sa isang sitwasyon ng sinasadya! Upang masabing ang kilos na nagaganap sa tao o ayon sa kaniyang.... Sa kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito, naging paborito siya ng kaniyang mga?... Pagsusuri ng konsensya maaga ni Pedro dahil sa karahasan – kaya walang pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito.2 may... Isang makataong kilos na ito ay ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya ' y may pananagutan ang sa... Ng maaga ni Pedro dahil sa karahasan answer to your question ️ 1 talakayan!